Jesteś tutaj

Aktualności

PRZEWODNIKI DYDAKTYCZNE - SYLABUSY

Szanowni Państwo

W związku ze zmieniającą sytuacją epidemiologiczną i koniecznością dostosowywania form prowadzonych zajęć do zaleceń GIS i Władz WUM w przypadku niektórych przedmiotów byliśmy zmuszeni do modyfikacji planów w stosunku do pierwotnie podawanych w sylabusach

Zmiany te nie dotyczą części merytorycznej, ale kwestii organizacyjnych (hybrydowe formy nauki) oraz rozkładu omawianych tematów pomiędzy semestrami zimowym i letnim

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA STUDENTÓW

Szanowni Państwo
Aby ułatwić Państwu korzystanie z materiałów dydaktycznych dedykowanych dla poszczególnych lat i kierunków studiów dostępne na stronie Zakładu pliki znajdziecie Państwo również w Zespołach MS Teams dedykowanych dla poszczególnych roczników

ZMIANY W SPOSOBIE KSZTAŁCENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19

Szanowni Państwo,
w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami Władz WUM od dnia 19.10.2020 przechodzimy na nauczanie zdalne.
Jednocześnie informuję, że w przypadku poprawy warunków niezwłocznie powrócimy do nauczania klasycznego, czyli tzw. zajęć kontaktowych prowadzonych w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie

Poniżej kluczowe informacje dla poszczególnych roczników:

Informacje na temat zajęć dla studnetów kierunku Audiofonologia z protetyką słuchu

Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przedmiotów na kierunku Audiofonologia z protetyką słuchu w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21, prowadzonych w ramach Zakładu Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej WUM przez Pana prof. Piotra H. Skarżyńskiego z Zespołem.

Zajęcia z zakresu rehabilitacji kardiologicznej dla studentów Fizjoterapii w roku akademickim 2020/2021

W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną i zgodnie z zarządzeniami Władz WUM zajęcia z zakresu kardiologii będą miały charakter mieszany: wykłady i seminaria będą odbywały się on-line (w godzinach zgodnych z planem zajęć) z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams, natomiast ćwiczenia będą realizowane w sposób tradycyjny w Oddziale Kardiologii Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie

Sesja egzaminacyjna - lato 2019/2020

Szanowni Państwo,

W związku z ograniczeniami wynikającymi z epidemii COVID 19 egzaminy organizowane przez ZNSiRK w sesji letniej będą miały charakter testowy na platformie internetowej Microsoft Teams

Egzamin z przedmiotu Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w kardiologii dla studentów fizjoterapii:

- 2 roku uzupełniających studiów magisterskich stacjonarnych
- 2 roku uzupełniających studiów magisterskich zaocznych

został zaplanowany na 16.06.2020 - godzina udostępnienia testu zostanie podana w terminie późniejszym

ZMIANA FORMY NAUCZANIA W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19

Szanowni Państwo,

Jak wszyscy już doskonale wiemy epidemia COVID-19 skomplikowała plany dydaktyczne.
Obecnie zespół Zakładu NIewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej intensywnie pracuje nad umożliwieniem Państwu jak najlepszego opanowania materiału i przygotowania się do egzaminów.

W chwili obecnej w zakładce "Wykłady i Seminaria" znajdują się materiały dydaktyczne z zajęć które udało się zrealizować jak i z tych które mieliśmy dopiero w planie. Prosimy o regularne sprawdzanie zawartości - będzie ona systematycznie uzupełniana.

INFORMACJA DLA STUDENTÓW ELEKTRORADIOLOGII

Szanowni Państwo,

Informuję, że testowe kolokwium końcowe odbędzie się w dniu 07.01.2020 o godzinie 10.00

Spotykamy się przed Sekretariatem Zakładu w Szpitalu Bródnowskim (blok C , 2 piętro)

Bardzo proszę o punktualne przybycie

Zmiana godziny rozpoczęcia zajęć

W dniu 12.11.2019 zajęcia dla studentów fizjoterapii (II rok studiów magisterskich) rozpoczynają się WYJĄTKOWO o godzinie 10.00

Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej w Wydziale Medycznym WUM

W związku z przekształceniami w obrębie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, od dnia 01.10.2019 Zakład Niewydolności Serca i rehabilitacji kardiologicznej stał się jednostką naukowo-dydaktyczną nowo powołanego Wydziału Medycznego.

Strony