Jesteś tutaj

Informacje na temat zajęć dla studnetów kierunku Audiofonologia z protetyką słuchu

Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przedmiotów na kierunku Audiofonologia z protetyką słuchu w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21, prowadzonych w ramach Zakładu Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej WUM przez Pana prof. Piotra H. Skarżyńskiego z Zespołem.
Szczegóły dot. przedmiotów zostaną Państwu przekazane przez prowadzących w pierwszym tygodniu zajęć. Otrzymają Państwo także wiadomości mailowe dot. pierwszych zajęć. W razie pytań prosimy o kontakt: m.zelazowska@csim.pl (Magda Żelazowska-Sobczyk).
ROK I
1. Podstawy języka migowego
Ćwiczenia, 30 h
Forma: w pełni zdalne – platforma e-learningowa WUM i Microsoft Teams
Warunki zaliczenia: prace domowe na ocenę, zaliczenie
Prowadzący: Zuzanna Wegnerowska

ROK II
2. Podstawy języka migowego
Ćwiczenia, 30 h
Forma: w pełni zdalne – platforma e-learningowa WUM i Microsoft Teams
Warunki zaliczenia: prace domowe na ocenę, zaliczenie
Prowadzący: Zuzanna Wegnerowska

ROK III
3. Aparaty słuchowe – dopasowywanie
Wykłady, 30 h
Forma: w pełni zdalne – platforma e-learningowa WUM, ew. dodatkowo Microsoft Teams (do ustalenia)
Warunki zaliczenia: kolokwium (egzamin)
Terminy: środy, 07.10.2020-27.01.2021, 9:45–11:25
Prowadzący: Agnieszka Słupczyńska

Ćwiczenia, 45 h
Forma: stacjonarno-zdalne – platforma e-learningowa WUM i Microsoft Teams
Stacjonarnie w bloku zajęć (czwartki, 10 h): 8.10.2020, 05.11.2020, 17.12.2020, 21.01.2021 (kolokwium)
Zdalnie: pozostałe terminy, czwartki godz. 14.30–16.45
Warunki zaliczenia: kolokwium (egzamin)
Prowadzący: Anna Sztabnicka

4. Budowa i obsługa aparatów słuchowych
Wykłady, 30 h
Forma: w pełni zdalne – platforma e-learningowa WUM, ew. dodatkowo Microsoft Teams (do ustalenia)
Warunki zaliczenia: kolokwium stacjonarne 21.01.2021
Terminy: środy, 07.10.2020-27.01.2021, 8:00–9:40
Prowadzący: Katarzyna Cywka

Ćwiczenia, 30 h
Forma: stacjonarno-zdalne – platforma e-learningowa WUM i Microsoft Teams
Stacjonarnie w bloku zajęć (czwartki, 6 h): 8.10.2020, 05.11.2020, 17.12.2020, 21.01.2021 (kolokwium)
Zdalnie: pozostałe terminy, czwartki godz. 8:00–9:30
Warunki zaliczenia: kolokwium stacjonarne 21.01.2021
Prowadzący: Katarzyna Cywka

5. Logorytmika
Ćwiczenia, 30 h
Forma: w pełni zdalne – platforma e-learningowa WUM i Microsoft Teams
Warunki zaliczenia: aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach zdalnych, zaliczenie
Terminy: wtorki, 06.10.2020-26.01.2021, 8:00–9:30 (gr.1), 9:30–11:00 (gr. 2)
Prowadzący: Maria Gocel

6. Otoplastyka
Wykłady, 15 h
Forma: w pełni zdalne – platforma e-learningowa WUM, ew. dodatkowo Microsoft Teams (do ustalenia)
Warunki zaliczenia: kolokwium ustne zdalne
Terminy: środy, 07.10.2020-27.01.2021, 12:30–13:20
Prowadzący: Anna Ratuszniak

Ćwiczenia, 45 h
Forma: stacjonarno-zdalne – platforma e-learningowa WUM i Microsoft Teams
Stacjonarnie w bloku zajęć (czwartek, 3 h): 8.10.2020
Zdalnie: pozostałe terminy, czwartki godz. 11:45–14:00
Warunki zaliczenia: kolokwium ustne zdalne
Prowadzący: Tomasz Mazur

7. Miernictwo i naprawa aparatów słuchowych
Wykłady, 15 h
Forma: w pełni zdalne – platforma e-learningowa WUM, ew. dodatkowo Microsoft Teams (do ustalenia)
Warunki zaliczenia: Test na platformie, kolokwium ustne zdalne
Terminy: środy, 07.10.2020-27.01.2021, 11:30–12:20
Prowadzący: Anna Ratuszniak

Ćwiczenia, 45 h
Forma: stacjonarno-zdalne – platforma e-learningowa WUM i Microsoft Teams
Stacjonarnie w bloku zajęć (czwartki, 9 h): 8.10.2020, 14.01.2021
Zdalnie: pozostałe terminy, czwartki godz. 9:30–11:45
Warunki zaliczenia: Test na platformie, kolokwium ustne zdalne
Prowadzący: Anna Ratuszniak

8. Genetyka i poradnictwo genetyczne
Wykłady, 15 h
Forma: w pełni zdalne – platforma e-learningowa WUM, ew. dodatkowo Microsoft Teams (do ustalenia)
Warunki zaliczenia: szczegóły wkrótce
Terminy: poniedziałki, 23.11.2020-25.01.2021, 8:00–9:25
Prowadzący: szczegóły wkrótce