Jesteś tutaj

ZMIANY W SPOSOBIE KSZTAŁCENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19

Szanowni Państwo,
w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami Władz WUM od dnia 19.10.2020 przechodzimy na nauczanie zdalne.
Jednocześnie informuję, że w przypadku poprawy warunków niezwłocznie powrócimy do nauczania klasycznego, czyli tzw. zajęć kontaktowych prowadzonych w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie

Poniżej kluczowe informacje dla poszczególnych roczników:

Fizjoterapia - studia jednolite - rok III - ćwiczenia sa zaplanowane na koniec grudnia 2020 i styczeń 2021 - w chwili obecnej przygotowujemy się do przeprowadzenia ich on-line na platformie MS Teams. W tygodniu poprzedzającym początek zajęć każda z grup dziekańskich otrzyma kod umożliwiający dołączenia do dedykowanego dla siebie Zespołu na MS Teams. Zajęcia będą miały charakter synchroniczny i będą odbywały się w godzinach zaplanowanych na ćwiczenia z kardiologii.
W przypadku poprawy sytuacji i możliwości realizacji ich w formie tradycyjnych ćwiczeń będziemy kontaktować się droga e-mail ze Starostą Roku i Starostami poszczególnych grup

Fizjoterapia - studia jednolite - rok IV - ćwiczenia sa obecnie w trakcie realizacji - grupy 1 i 4 zrealizowały program w formie hybrydowej. Grupy 2 i 3 mają prowadzone zajęcia on line na platformie MS Teams. Kody dostępu umożliwiające dołączenia do dedykowanego dla siebie Zespołu na MS Teams otrzymają starości grup drogą e-mailową. Zajęcia będą miały charakter synchroniczny i będą odbywały się w godzinach zaplanowanych na ćwiczenia z kardiologii.
Egzamin końcowy zaplanowany jest na sesję zimową - będzie miał charakter testu pojedynczego wyboru - forma egzaminu - klasyczna (na sali wykładowej) czy elektroniczna (Microsoft Forms) zostanie wybrana w terminie późniejszym w zależności od sytuacji epidemiologicznej

Fizjoterapia - studia dwustopniowe magisterskie - rok I - ćwiczenia w semestrze zimowym są realizowane przez zespół dydaktyczny Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii ze Szpitala Międzyleskiego w Warszawie. Szczegółowe informacje będą dostępna na stronie jednostki:
interforestclinic.wum.edu.pl

Fizjoterapia - studia dwustopniowe magisterskie - rok II - ćwiczenia sa zaplanowane na listopad i grudzień 2020 - w chwili obecnej przygotowujemy się do przeprowadzenia ich on-line na platformie MS Teams. W tygodniu poprzedzającym początek zajęć każda z grup dziekańskich otrzyma kod umożliwiający dołączenia do dedykowanego dla siebie Zespołu na MS Teams. Zajęcia będą miały charakter synchroniczny i będą odbywały się w godzinach zaplanowanych na ćwiczenia z kardiologii.
W przypadku poprawy sytuacji i możliwości realizacji ich w formie tradycyjnych ćwiczeń będziemy kontaktować się droga e-mail ze Starostą Roku i Starostami poszczególnych grup

Fizjoterapia - studia magisterskie uzupełniające - rok II - wykłady i ćwiczenia są realizowane są on-line na platformie MS Teams. Na ostatnich zajęciach "ćwiczeniowych" - 24.10.2020 zostanie przeprowadzony test zaliczeniowy z dotychczas prezentowanego materiału. Kolejne zajęcia ćwiczenia i wykłady zaplanowane są na semestr letni - mamy nadzieję, że będą odbywać się już w formie tradycyjnej tj. w Oddziale Kardiologii w Szpitalu Bródnowskim