Jesteś tutaj

PRZEWODNIKI DYDAKTYCZNE - SYLABUSY

Szanowni Państwo

W związku ze zmieniającą sytuacją epidemiologiczną i koniecznością dostosowywania form prowadzonych zajęć do zaleceń GIS i Władz WUM w przypadku niektórych przedmiotów byliśmy zmuszeni do modyfikacji planów w stosunku do pierwotnie podawanych w sylabusach

Zmiany te nie dotyczą części merytorycznej, ale kwestii organizacyjnych (hybrydowe formy nauki) oraz rozkładu omawianych tematów pomiędzy semestrami zimowym i letnim

Tak jak planowano wcześniej egzaminy końcowe (w sesji zimowej i letniej) będą miały charakter testowy, natomiast forma (stacjonarna lub na platformie e-learnigowej WUM) zostanie ustalona w terminie późniejszym

Bieżące plany zajęć realizowanych przez ZNSIRK są umieszczone na MS Teams w Zespołach dedykowanych dla poszczególnych kierunków i lat studiów. W przypadku wprowadzenia natychmiastowych korekt będziemy o tym informować drogą e-mailową starostów grup studenckich