Jesteś tutaj

Dydaktyka

Zespół Zakładu prowadzi zajęcia dydaktyczne dla:

- studentów Oddziału Fizjoterapii (studia jednolite oraz studia drugiego stopnia dzienne i zaoczne) z zakresu rehabilitacji w schorzeniach układu sercowo-naczyniowego

- studentów elektroradiologii z zakresu propedeutyki chorób wewnętrznych

- w ramach współpracy z Kliniką Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych pracownicy Zakładu współorganizują zajęcia dydaktyczne dla studentów V i VI roku Wydziału Lekarskiego

Ponad to pracownicy Zakładu prowadzą, jako promotorzy, prace magisterskie studentów Oddziału Fizjoterapii

Matriały informacyjne i dydaktyczne przeznaczone dla studentów można pobrać w zakładce "Materiały dla studentów"