Jesteś tutaj

Sesja egzaminacyjna - lato 2019/2020

Szanowni Państwo,

W związku z ograniczeniami wynikającymi z epidemii COVID 19 egzaminy organizowane przez ZNSiRK w sesji letniej będą miały charakter testowy na platformie internetowej Microsoft Teams

Egzamin z przedmiotu Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w kardiologii dla studentów fizjoterapii:

- 2 roku uzupełniających studiów magisterskich stacjonarnych
- 2 roku uzupełniających studiów magisterskich zaocznych

został zaplanowany na 16.06.2020 - godzina udostępnienia testu zostanie podana w terminie późniejszym

Egzamin z przedmiotu Propedeutyka Chorób Wewnętrznych dla studentów elektroradiologii

- 2 roku studiów I stopnia (licencjackich

został zaplanowany na 23.06.2020 - godzina udostępnienia testu zostanie podana w terminie późniejszym

UWAGA: przystąpienie do testów on-line wymaga aktywnego konta studenckiego na platformie Microsoft 365 i Microsoft Teams i posługiwanie się adresem e-mailowym z rozszerzeniem @wum.onmicrosoft.com - PROSIMY WSZYSTKICH O WCZEŚNIEJSZE SPRAWDZENIE MOŻLIWOŚCI SPRAWNEGO LOGOWANIA

Szczegółowe informacje na temat logowania do testów zostaną przekazane starostom poszczególnych grup studenckich

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy

maciej.janiszewski@wum.edu.pl
piotr.pietras@wum.edu.pl