Jesteś tutaj

Działalność naukowa

Zespół Zakładu prowadzi badania w zakresie:
• prognozowania i leczenia pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca
• oceny nowych wskaźników prognostycznych w testach wysiłkowych EKG
• oceny skuteczności i bezpieczeństwa zabiegów fizjoterapeutycznych u pacjentów z chorobami układu krążenia
• oceny wpływu zaburzeń rytmu serca na przyspieszony rozwój zmian neurodegeneracyjnych
• nowych wskaźników biochemicznych prognozujących występowanie migotania przedsionków
• wczesnych wskaźników wystąpienia nefropatii pokontrastowej (CIN)

Badania naukowe Zakład prowadzi we współpracy z:
• Kliniką Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych II WL WUM
• Katedrą i Kliniką Okulistyki II WL WUM
• Zakładem Fizjologii Doświadczalej i Klinicznej WUM