Jesteś tutaj

Historia Zakładu

Zespół Zakładu NIewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej w roku 2015 - stoją od lewej: dr n. med. Wioletta Dyrla, lek med. Dominika Klimczak, lek. med.Juliusz Rawdanowicz, lek. med. Wioletta Wydra, dr n. med. Ewa Wujek-Krajewska (fizjoterapeuta) - siedzą od lewej: dr n. med. Maciej Janiszewski (p.o Kierwonika Zakładu), prof. dr hab. n. med. Marek Kuch (Kierownik Zakładu w latach 2005-2015, Dziekan II Wydziału Lekarskiego), dr n. med. Andrzej Światowiec 

 

Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej został powołany w roku 2005, a pierwszym kierownikiem jednostki został prof. dr hab. n. med. Marek Kuch. Od 2015 roku obowiązki kierownika Zakładu pełni dr n. med. Maciej Janiszewski.

Od początku istnienia do 30.09.2019 Zakład działał w ramach Katedry Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych mieszczącej się w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. Od 01.10.2019, w związku z restrukturyzacją w WUM, Zakałd stał się samodzielną jednostką Wydziału Medycznego

Od 2013 roku, w wyniku porozumienia z Kliniką Kardiologii i Choroby Zakrzepowo-Zatorowej część zajęć dydaktycznych dla studentów fizjoterapii prowadzonych są w Szpitalu Klinicznym im. Dzieciątka Jezus w Warszawie przy ul . 

Od 2018 roku Zakład współpracuje z III Kliniką Kardiologii i Chorób Wewnętrznych w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym, gdzie realizowana jest część zajęć dydaktycznych przeznaczonych dla studentów fizjoterapii.

W 2019 roku Zakład rozpoczął prowadzenie zajęć z przedmiotu Propedeutyka Chorób Wewnętrznych przeznaczonych dla studentów eletroradiologii WUM